Galerie Vidéos

Inauguration de la nouvelle maison relais "Bei de Bujellien" à Rodange.

  • Durée: 5:41
  • Année 2016
  • 21.07.2020
  • 122

Den 13. Oktober 2016 gouf zu Rodange déi nei Maison Relais “Bei de Bujellien” offiziell a Präsenz vum Edukatiounsminister ageweit. Seng Diren huet dëst Haus awer schonn Ufank September opgemaach. 103 Kanner am Alter tëscht 4 an 8 Joer aus den Zyklen 1.1. bis 2.2 ginn hei betreit. D’Maison Relais ass d’Woch iwwer all Dag – ausser op de Feierdeeg – vu moies 6.45 Auer bis owes um 7 Auer op.